အပိုဆောင်းဒေတာ Promotion

တယ်လီနော၏အိမ်သုံးကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို လက်ရှိအသုံးပြုနေသော သုံးစွဲသူများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော တယ်လီနော၏အိမ်သုံးကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို ထပ်မံသက်တမ်းတိုးမည်ဆိုပါက 100 GB အပိုဆောင်း ထည့်သွင်းပေးသွားမည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
၆ရက်နေ့ ဇူလှိုင်လ ၂၀၂၁ မှ ၁ ရက် နေ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂ ၂၃:၅၉:၅၉ နာရီ အထိ
ဤပရိုမိုးရှင်းအား တယ်လီနော၏အိမ်သုံးကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို လက်ရှိသုံးစွဲနေသောသုံးစွဲသူများနှင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အသုံးပြုပြီးသူများအကျုံးဝင်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများအနေနဲ့ ၁ ရက် နေ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂ ၂၃:၅၉:၅၉ နာရီ မတိုင်မီ တယ်လီနော၏အိမ်သုံးကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်အား သက်တမ်းတိုးငွေပေးချေရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပေးချေပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် အပိုဆောင်းဒေတာ 100 GB Ko ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်
Base Plan ကို သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်မှ နောက်ထပ် ရက် 30 အတွင်း သက်တမ်းတိုးနေသေးသရွေ့ကျန်ရှိနေသေးသောအပိုဆောင်း‌ဒေတာကို သယ်ဆောင်အသုံးပြုသွားနိုင်ပါသည်။
အပိုဆောင်းဒေတာအတွက် ထပ်မံပေးချေရန်မလိုအပ်ပါ
လက်ရှိအသုံးပြုနေသော အစီအစဉ်သည် အပိုဆောင်းဒေတာ 100 GB Promotion အစီအစဉ် ကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၁ ရက် နေ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂ ၂၃:၅၉:၅၉ နာရီ မတိုင်မီ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးသည့်အခါတွင် ရယူနိုင်ပါသည်