အိမ်သုံးကြိုးမဲ့အင်တာနက်

Starter Kit

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၅ မီဂါဘစ်*


Wifi Router၉၀ ရက် အတွက် ၉၀,၀၀၀ ကျပ်


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Renewal Plan

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၅ မီဂါဘစ်*၉၀ ရက် အတွက် ၇၀,၀၀၀ ကျပ်


သက်တမ်းတိုးမည်

*၁၁၁ GB / ရက် ၃၀ စာကို မြန်နှုန်းအများဆုံး ၅ မီဂါဘစ် ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၁၁၁ GB ကျော်လွန်သွားပါက
လက်ကျန်ရက်ပိုင်းတွေကို မြန်နှုန်း ၅၁၂ kbps သို့လျှော့ချပြီး အဆက်မပြတ်အင်တာနက်ဒေတာ ဆက်လက်အသုံးပြုနေနိုင်ပါသည်။

ထပ်တိုးဒေတာအစီအစဉ်

(လက်ရှိ Base Plan မကုန်မခြင်းအကျုံးဝင်ပါမည်။)

10GB

၅,၀၀၀ ကျပ်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၅ မီဂါဘစ်
၀ယ်မည်

25GB

၈,၀၀၀ ကျပ်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၅ မီဂါဘစ်
၀ယ်မည်

50GB

၁၅,၀၀၀ ကျပ်

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

၅ မီဂါဘစ်
၀ယ်မည်

လက်ရှိအသုံးပြုနေသူများနှင့် သုံးစွဲသူအသစ် အားလုံးအတွက် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်သုံးဖိုင်ဘာအင်တာနက်

Basic

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

10Mbps

အကန့်သတ်မဲ့ဒေတာ


၉၀ ရက် အတွက် ၇၅,၀၀၀ ကျပ်

+

တပ်ဆင်ခ

အခမဲ့


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Standard

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

20Mbps

အကန့်သတ်မဲ့ဒေတာ


၉၀ ရက် အတွက် ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်

+

တပ်ဆင်ခ

အခမဲ့


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်

Premium

အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း

30Mbps

အကန့်သတ်မဲ့ဒေတာ


၉၀ ရက် အတွက် ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်

+

တပ်ဆင်ခ

အခမဲ့


ကွန်ရက်ဧရိယာကိုစစ်မည်